CETE CETE
CETE

Center for Emerging Technologies in Europe

PL | EN
Strona główna > Usługi > Usługi dla jednostki naukowej > Identyfikacja potencjału

CETE
CETE

Usługi dla jednostki naukowej

CETE

Identyfikacja potencjału

Analizujemy prowadzone obecnie oraz zrealizowane w przeszłości projekty naukowe i identyfikujemy te, które mają potencjał komercjalizacyjny. Ponadto, oceniamy potencjał zespołów badawczych oraz potencjał usługowy dla przemysłu.

CETE

Pozyskiwanie inwestorów

Dowiedz się więcej >>
CETE

Usługi dla wynalazców

Dowiedz się więcej >>
CETE

Usługi dla jednostki naukowej

Dowiedz się więcej >>