CETE CETE
CETE

Center for Emerging Technologies in Europe

PL | EN
Strona główna > Zespół > Eksperci > Tomasz Poniński

CETE
CETE

Eksperci

CETE

Tomasz Poniński

Tomasz Poniński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie. Obecnie, Tomasz jest w trakcie studiów doktoranckich w SGH w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie.
Tomasz jest prezesem  Orenore Polska Sp. z o.o. - funduszu inwestycyjnego tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Zasiada w zarządach spółek portfelowych w tym m.in.: AirWayMedix S.A., Adiuvo S.A., Sahel S.A., Peptaderm Sp. z o.o. Od 2003 roku, od etapu patentowania technologii związany jest także z projektem recyclingu odpadów poliolefinowych,  jest prezesem spółki VipTech Sp. z o.o.  będącej jednym z udziałowców Claritel SPV. Wcześniej był członkiem rady nadzorczej firmy leasingowej, spółek z obszaru FMCG, węgierskiej spółki z branży energetycznej, Spółdzielni oraz funduszu inwestycyjnego z Małopolski. Przed objęciem stanowiska prezesa Orenore, Tomasz Poniński był doradcą zarządu spółki giełdowej ds. inwestycji i rozwoju gdzie przygotowywał i nadzorował wdrażanie projektów rozwojowych, pełnił funkcję członka zarządu ds. strategii spółki z obszaru FMCG, opracował strategię wejścia do Polski jednego z banków oraz działał w obszarze consultingu zajmując się tworzeniem strategii i  realizacją projektów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych.