CETE CETE
CETE

Center for Emerging Technologies in Europe

PL | EN
Strona główna > Zespół > Zespół CETE > Łukasz Skrok

CETE
CETE

Zespół CETE

CETE

Łukasz Skrok

Łukasz Skrok jest ekonomistą, absolwentem i doktorantem Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2007-2011 i 2014 był analitykiem w Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych, specjalizujący się m.in. w problematykach polityki strukturalnej i rynku pracy. W latach 2012-2013 pracował w Wydziale Analiz Systemowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zajmował się m.in. analityką ilościową, jakościową i strategiczną. W latach 2014-2015 odpowiadał za zarządzanie finansami i koordynację wsparcia biznesowego rozwoju projektów w BTM Innovations, spółce zarządzającej Mazowickim Klastrem BioTechMed i wspierającej proces transferu technologii. W tym czasie współpracował z wynalazcami rozpoczynającymi proces wprowadzania rezultatów projektów naukowych do praktyki gospodarczej. Od września 2015 roku współpracuje przy realizacji projektów komercjalizacyjnych (doradzając w aspektach biznesowych i finansowych start-upowi planującemu wprowadzenie na rynek nowego urządzenia medycznego oraz spółce odpryskowej jednej z polskich jednostek naukowych, oferującej wyspecjalizowane usługi informatyczne), badawczych (dotyczących analizy ekonomicznej poszczególnych aspektów innowacyjności) oraz projektowaniu polityki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem polityki innowacyjności). Obok CETE, współpracuje z Katedrą Ekonomii II SGH i Instytutem Sobieskiego.