CETE CETE
CETE

Center for Emerging Technologies in Europe

PL | EN
Strona główna > Zespół > Rada nadzorcza > Prof. Sylwester Porowski

CETE
CETE

Rada nadzorcza

CETE

Prof. Sylwester Porowski

Z-ca Dyrektora ds. Nowych Technologii IWC PAN(od 2011r.) Profesor Sylwester Porowski jest twórcą nowych metod badawczych, które polegają na zastosowaniu wysokich ciśnień do krystalizacji półprzewodników, nadprzewodników oraz materiałów biologicznych. Do szczególnych osiągnięć profesora Porowskiego w ostatniej dekadzie należy m. in. uzyskanie, wraz z kierowanym przez niego zespołem, bezdyslokacyjnych kryształów GaN – podstawowego materiału dla niebieskiej optoelektroniki. Stworzył nowoczesne laboratorium otrzymywania warstw epitaksjalnych na tych kryształach i poprzez zorganizowanie ścisłej współpracy pomiędzy licznymi polskimi i zagranicznymi instytutami naukowymi doprowadził do ustanowienia Strategicznego Programu Rządowego „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”. Profesor Porowski jest uznanym na świecie autorytetem w dziedzinie fizyki materiałów półprzewodnikowych oraz zastosowania wysokich ciśnień zarówno w badaniach podstawowych jaki i w technologiach materiałowych. Wyrazem międzynarodowego uznania dla wagi i jakości prac prowadzonych w Centrum jest przyznanie CBW PAN w 2000 r statusu „Centrum Doskonałości” przez Komisję Europejską. Wyrazem uznania osobistych dokonań uczonych zajmujących się badaniami ciśnieniowymi było wybranie prof. S. Porowskiego Sekretarzem Europejskiej Grupy Wysokociśnieniowej (EHPRG, 1996-1998) i prezydentem Międzynarodowej Organizacji Badań i Technologii Wysokociśnieniowych (1999-2003), (AIRAPT – International Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology).Pod kierownictwem prof. Porowskiego 40% przeprowadzonych prac badawczych to badania stosowane. Wynikiem takiej polityki programowej było powstanie, dzięki determinacji i wyjątkowej skuteczności prof. Porowskiego oraz  umiejętności tworzenia na bazie technologii opracowanych w Instytucie zespołów wdrażających, 9-ciu firm spin-off.  Trzy z nich: Cynel (1984), Hydron (1988), TopGaN (2001) prowadzą działalność operacyjną do dziś. Łączna wartość tych podmiotów wynosi około 50-60 mln PLN, w tym udziały IWC PAN szacowane są na 25 mln. PLN. Potencjał merytoryczny w zakresie komercjalizacji to doświadczenie wynikające z założenia i prowadzenia spółek spin-off.